Emniyet Teşkilatı Sendikası’ndan ‘İntihar Ve Mobbing’ Anketi: Her 10 Polisten 3’ü…

Emniyet Teşkilatı Sendikası, intiharlar ve yaşanan sorunlar üzerine 15 bin 375 emniyet mensubunun katılımıyla anket yaptı. Ankete katılan her 10 polisten 3’ü intihar etmeyi düşündüğünü belirtirken, intihar nedenlerinde ‘mobbing’ birinci sırada yer aldı. Her 10 personelden 6’sının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya güvendiği sonucu çıkan ankete göre, her 10 polisten 1’i mesleki sorun yaşadığında müracaat yeri olarak tarikat ve cemaatleri görüyor.

Emniyet Teşkilatı Sendikası, Emniyet Teşkilatı’ndaki intiharlar ve yaşanan sorunlara yönelik anket çalışması yaptı. 15 bin 375 emniyet mensubunun katılımıyla yapılan ankete göre,

EMNİYET PERSONELİ, POLİS OLMAKTAN MEMNUN DEĞİL

15 bin 375 emniyet mensubunun katılımıyla yapılan ankete göre, “Emniyet teşkilatı personeli olmaktan memnun musunuz” sorusuna ankete katılan emniyet mensuplarının yüzde 23 ‘hiç memnun değilim’, yüzde 50,3 ‘memnun değilim’, yüzde 3,9 ‘memnunum’, yüzde 7,1 ise ‘çok memnunum’ cevabını verdi. Kararsız kalanların oranı ise yüzde 15,7 oldu.

HER 10 POLİSTEN 3’Ü İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR

“Hiç intihar etmeyi düşündünüz mü” sorusuna ise emniyet mensuplarının yüzde 64,8″i “hayır” cevabını verirken, intihar etmeyi düşünenlerin oranı ise yüzde 35,2 oldu.

Araştırmaya göre, Emniyet Teşkilatı personelinin intiharların temel sebebi olarak ilk sırada yüzde 99 oran ile “mobbing (bezdiri, amir baskısı)”, ikinci sırada ise yüzde 98,5 ile “çalışma saatleri ve görev stresi” yer aldı.

Ankette emniyet personelinin yüzde 74’ünün intiharlardan doğrudan etkilendiği, yüzde 72’sinin ise ekonomik sorunlar çektiği belirtildi.

Emniyet Teşkilatı personelinin yüzde 76,8’i başka bir meslek seçme şansı olsa istifa edeceğini belirtirken, “Hayır istifa etmem” diyenlerin oranı yüzde 13,8 oldu. Kararsızların oranı ise yüzde 9,5 olarak açıklandı.

HER 10 POLİSTEN 1’İ MESLEKİ SORUN YAŞADIĞINDA MÜRACAAT OLARAK TARİKAT VE CEMAATLERİ GÖRÜYOR

“Teşkilatta mesleki bir sorun yaşadığınızda nereye müracaat edersiniz” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 52.20’si “Sosyal medyada etkin kişiler yada sayfalarla paylaşırım”, yüzde 12’si “Nüfuzlu ve etkili kişilere”, yüzde 11,20’si “Tarikat veya cemaatlere”, yüzde 7,20’si “Siyasi partilere veya siyasilere”, yüzde 4,30’u “Amir veya yöneticilere”, yüzde 3,2’si “Adalet ve yargı makamlarına” müracaat edeceği cevabını verdi. “Hiçbir başvuru yapmam” diyenlerin oranı yüzde 9,5 oldu.

10 EMNİYET PERSONELİNDEN 6’SI BAKAN YERLİKAYA’YA GÜVENİYOR

“Sorunların çözümü, Emniyet Teşkilatı’nın kronikleşen konularında adım atma noktasında mevcut İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan umutlu musunuz” sorusuna ise ankete katılanların yüzde 56,1’i ‘umutlu’ olduğunu, yüzde 43,9’u ise ‘umutsuz’ olduğunu belirtti.

Anketin sonuç kısmında ise sırasıyla şu tespitlere yer verildi:

“1. Emniyet Teşkilatı personelinin büyük bölümü, ekonomik sebeplerle görev yapmaktadır.

2. Emniyet Teşkilatı personelinin kurumdan memnuniyet oranı çok düşüktür.

3. Uzun ve düzensiz mesai saatleri görev esnasında karşılaşılan en büyük sorundur.

4. Görev esnasında mobbing en büyük stres faktörü olarak yer almaktadır.

5. Emniyet Teşkilatı personeli intihar vakalarından çok yüksek oranda etkilenmektedir.

Her 4 personelden 3’ünün tanıdığı bir personelin intihar haberini aldığı görülmüştür.

6. Her 10 personelden 3’ü intihar fikrini aklından geçirmiştir.

7. Her 10 personelden 7’si istifa etmeyi düşünmektedir.

8. Her 10 personelden 8’i başka bir alternatifleri olması durumunda istifa edeceğini

belirtmiştir.

9. Her 10 personelden 8’i mesleklerini tanıdıklarına önermiyor.

10. Emniyet Teşkilatı personelinin büyük bölümü intiharlarının temel nedenini mobbing

olarak görüyor.

11. Her 10 personelden 2’si psikolojik değerlendirmelerde gerçekçi cevaplar veriyor.

12. Emniyet Teşkilatı personelin büyük bölümü bir sorun yaşadığında sosyal medyaya

başvuruyor.

13. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya 10 personelden 6’sı güveniyor.

14. Emniyet Teşkilatı personeli sorunlarının çözümü olarak sendika hakkını görüyor.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x